Dels quatre rius que travesessen la Ciutat de Girona,
el més vinculat a la població és el riu Onyar.

 

Aquest espai web, fet expressament de manera gràfica,
no vol ser altre cosa que un recull d’imatges al voltant
del riu al seu pas per la Ciutat.

El riu Onyar

al seu pas per la

Ciutat de Girona